Latorcai Csaba: A békepárti álláspontot erősíti az RMDSZ jelenléte az Európai Parlamentben

MH/MTI
2024. május 31. péntek. 21:56

Latorcai Csaba az RMDSZ támogatására kérte az erdélyi magyarokat „az Európa jövőjét eldöntő” június 9-i választásokon. Leszögezte: a választás tétje az, hogy minél több békepárti képviselő kerüljön az Európai Parlamentbe, az RMDSZ jelöltjeinek sikere pedig a békepárti álláspont legitimitását erősítheti.

„Erősítsük meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselőivel a békepárti álláspontot, hogy Közép-Európa népei – benne mi, magyarok és a Kárpát-medence népei – a 21. században békében és együttműködve legyünk sikeresek, és legyünk képesek az Európát fenyegető legújabb kori kihívásokra korszerű, és a jövő nemzedékért felelősséget vállaló válaszokat adni. Így őrizzük meg közösen a földet, amelyre a haza épül, s a hazát, amelyre a jövő épül!” – fogalmazott a KTM miniszerhelyettese.

Latorcai Csaba úgy értékelte: az összefogás és az együttműködés sikerét hirdeti a régmúlt időből fennmaradt használati és dísztárgyakkal berendezett, helyreállított és megújult etédi falumúzeum.

Nemzeti léptékben is rendkívül gyümölcsöző együttműködés jött létre 2010 óta az anyaország és a külhoni magyarság között, amely az összetartozás érzését erősíti – mutatott rá az államtitkár, példaként említve a Szülőföldön magyarul oktatási programot, az anyaságot támogató Köldökzsinór programot, a fiatalok életkezdési támogatásához kapcsolódó babakötvényt, a határokon átívelő Nemzeti Tehetség Programot, és a Kárpát-medencei épített örökségünk megmentését szolgáló műemlékvédelmi programot.

„Így épül fel és erősödik lélektől lélekig nemzetünk, Székelyföldtől az Őrvidékig, Kárpátaljától Felvidékig, s Muravidéktől Vajdaságig, mert nemzetben gondolkodunk, mely minden határon felülemelkedik, s minden magyart igyekszik magához ölelni” – mutatott rá a KTM parlamenti államtitkára.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök köszöntőjében elmondta: a szövetség békepárti, vagyis nem a halál és pusztítás, hanem az élet pártján áll, az erdélyi magyaroknak pedig azért van szükségük békére, hogy – az összes Kárpát-medencei magyar közösséggel együtt – jövőt tudjanak tervezni, építeni, értékeket alkotni.

Megállapította: mindig azok a közösségek tudtak erősek maradni, amelyek ragaszkodtak a közös értékekhez, a közös hagyományokhoz, a közös gyökerekhez. Szerinte ezek a gyökerek szükségesek ahhoz, hogy a következő nemzedék is magyarként Erdélyben, a szülőföldjén építsen jövőt.

Kelemen Hunor gratulált az etédieknek a „kalákában”, összefogással megvalósított értékteremtéshez, és arra bíztatta őket, hogy szavazatukkal is a hagyományok tiszteletére és megőrzésére alapozott jövőépítést, a magyar összefogást erősítsék.

Elolvasom a cikket