Ezért is büntetés jár Ukrajnában

A bírságokkal kapcsolatos információkat Ukrajna közigazgatási szabálysértési törvénykönyvének 211. cikke tartalmazza.

A katonakönyv igazolja, hogy a személy katona, hadköteles vagy tartalékos státuszban van, valamint meghatározza kötelességeit és jogait. Ezért gondatlan tárolásáért közigazgatási felelősségre vonás jár.

A katonakönyv visszaállítható az okmány természeti katasztrófa miatti elvesztése, lopás, sérülés vagy annak megsemmisülése esetén, valamint akkor, ha változás történik a tulajdonos személyi adataiban, például vezetéknévében, keresztnevében.

Az új könyv megszerzéséhez a parancsnokhoz (katonai állomány esetén) vagy a toborzóközpont vezetőjéhez (sorköteles vagy tartalékos katonák esetén) kell fordulni. A dokumentum visszaállítását legkorábban öt napon belül, de legkésőbb az elvesztéstől számított hat hónapon belül lehet kérni.

Elolvasom a cikket