A diszlexia tünetei

Az érintett gyermekek számára kihívást jelent a betűk és a szavak felismerése. Kifejezett nehézséget jelent számukra az írás, olvasás és a szóbetűzés, ezáltal az írott-olvasott anyag megértése. A diszlexia egy életen át tartó állapot, azonban mára számos segítő, fejlesztő program elérhető az érintettek számára képességeik fejlesztésére.

A diszlexia főbb tünetei

A diszlexia tünettana az alig felismerhetőtől a súlyos fokozatig terjedhet. A gyermekek fejlődése során minden életkornak megvannak a jellegzetes, diszlexiára utaló tünetei.

Óvodáskorban:

· megkésett beszédfejlődés az azonos életkorú társakhoz képest,

· beszédhibák, különösen a hosszú szavak esetén,

· beszédértési nehézségek, különösen a rímelő szavak esetében,

· a színekre, rímekre, betűkre való emlékezés nehézsége.

Iskoláskorban (a tünetek ekkor lesznek kifejezettek és jól felismerhetők):

· probléma a betűk nevének és hangalakjának megtanulásával,

· a szóbetűzés nehézsége,

· problémák a betűk sorrendjével a szavakon belül,

· problémák a betűk és alakzatok irányával kapcsolatban (pl. b és d vagy 6 és 9),

· lassú és számos hibát ejtő olvasás (olvasás közben a betűk összefolyhatnak számukra),

· nyelvtani problémák,

· lassú kézírás,

· problémák az írott szöveg másolásánál.

Tinédzser- és felnőttkorban az alábbi tünetek is megjelenhetnek:

· szegényes kifejezőképesség, annak ellenére, hogy a tudás birtokában vannak,

· nehézségek írás (esszéírás, levélírás) közben,

· megpróbálja kivonni magát az írás és olvasás alól,

· szövegmásolási nehézségek,

· nehézségek a telefonszámok, kódok megjegyzésekor.

Mikor forduljon orvoshoz?

Amennyiben a gyermek egy év időtartam alatt nem képes elsajátítani az olvasás és az írás alapjait, haladéktalanul beszéljen a gyermek tanítójával, és keresse fel a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatot.

A diszlexia kialakulásának okai

A diszlexia keletkezésének pontos oka nem ismert. Előfordulási gyakorisága növekszik azokban a családokban, ahol már előzetesen is előfordultak tanulással kapcsolatos nehézségek. Világszerte átlagosan tíz emberből egy érintett a diszlexia valamilyen fokával. A diszlexiások intelligenciaszintje átlagosnak mondható, ezért a beszéddel, a beszédértéssel és a gondolkodással általában nincs problémájuk.

A diszlexia diagnosztizálása

Ha felmerül az írás és olvasás nehézsége, fontos először az egyéb elváltozások – például látás- és hallásproblémák – kizárása. Kizárólag szakpszichológus állapíthatja meg a diszlexiát. A pontos diagnózis érdekében a szakember megvizsgálja a gyermek írási, olvasási képességeit, memóriáját, logikus gondolkodását, látási (vizuális) és hallási (auditoros) információfeldolgozásának képességét és sebességét.

A diszlexia kezelése

A diszlexia élethosszan tartó állapot, nem betegség. Számos elérhető módszer van a diszlexia javítására, így az érintettek teljes életet élhetnek.

Több iskola is tart fejlesztő foglalkozásokat diszlexiás diákjai számára. A legjobb, ha a gyermekkel egy csoport – tanító, szülők, beszédtanácsadó, egészségügyi szakemberek, szakpszichológus – foglalkozik. A csapatmunka előnye, hogy könnyebben derítik fel, hogy a gyermeknek milyen segítségre van szüksége, így gyorsabban és hatékonyabban fejleszthető a gyermek írása, olvasása.

A kezelés során kiemelkedő figyelmet fordítanak arra, hogy a gyermek:

· megtanulja felismerni a hangokat, amelyekből a beszéd felépül,

· megértse, hogy egyes betűk milyen hangokat jelölnek,

· megértse az olvasott szöveg tartalmát.

Diszlexiás gyermek esetében a szülő az alábbiakra fordítson figyelmet:

· ha beszéd-, írás-, esetleg tanulási nehézséget észlel, forduljon minél hamarabb szakemberhez,

· olvasson hangosan gyermekének,

· érdeklődjön rendszeresen gyermeke iskolai teljesítményéről tanítójánál.

A diszlexiások számára az írás és az olvasás sohasem lesz egyszerű rutinfolyamat, azonban a fejlesztések hatására képesek lesznek kezelni nehézségeiket.

Elolvasom a cikket