Kikezdhetetlen a tény, hogy csak egy Kína van

A közelmúltban a tajvani régió új vezetője az úgynevezett „beiktatása” alkalmával beszédeket tartott, amelyek során nagy hangon olyan szeparatista tévhiteket fogalmazott meg, mint a „szuverén tajvani függetlenség” és „a tajvani lakosok önrendelkezése”, de kétségbeesetten könyörgött a külső erők támogatásáért is, megpróbálva előmozdítani a „tajvani kérdés nemzetközivé válását”, valamint külső erőkre, és hadierőre támaszkodva próbálta továbbra is elérni „Tajvan függetlenségét”. A beszéde tele volt rosszindulattal, provokatív megnyilvánulásokkal, hazugsággal és megtévesztéssel. Mindez nyilvánvalóvá teszi a „Tajvan függetlenségéért dolgozók” természetét.

Fontos megjegyezni, hogy Tajvan már ősidők óta Kína területének szent és elidegeníthetetlen része, és sohasem volt önálló ország. A Jüan-dinasztiától (1206–1368) kezdve a mindenkori kínai kormányok közigazgatási szervezeteket hoztak létre Tajvanon, hogy tényleges joghatóságot gyakoroljanak felette. 1895-ben az első kínai-japán háborúban a Csing-dinasztia vereséget szenvedett, amelyet követően kormánya egy japán kényszerre aláírt egyenlőtlen szerződésben Tajvant átengedte Japánnak. 1945-ben Japán kapitulált, feltétel nélkül elfogadta a Potsdami kiáltványt és a Kairói nyilatkozatot, és visszaszolgáltatta Tajvant Kínának. Ekkor Tajvan visszatért Kína fennhatósága alá. 1949 után a kínai polgárháború folytatódása és a külső erők beavatkozása miatt a Tajvani-szoros két oldalán elhúzódó politikai konfrontáció alakult ki, de Kína szuverenitása és felségterülete sohasem volt megosztott, és maga a tény, hogy a Tajvani-szoros két oldala egyetlen Kínához tartozik, sohasem változott.

A „tajvani függetlenség” összeegyeztethetetlen a Tajvani-szoros békéjével. Az itt kialakult bonyolult és borús helyzet kiváltó oka a Demokratikus Progresszív Párt (DPP) makacs ragaszkodása a „tajvani függetlenség” szeparatista álláspontjához, az egy Kína-elvet megfogalmazó 1992-es konszenzus elismerésének elutasítása, valamint a külső erőkkel összejátszva megvalósított „tajvani függetlenségi törekvésekre” irányuló folyamatos provokáció. Több mint 1,4 milliárd kínai ember eltökélt szándéka, hogy határozottan megvédje a nemzeti szuverenitást és a területi integritást, az anyaország teljes újraegyesítése minden kínai ember közös vágya és szent kötelessége. Kína békés eszközökkel szeretné elérni az anyaország újraegyesítését, de nem nézheti tétlenül, hogy a DPP hatóságai külső erőkkel összejátszva szeparatista tevékenységet folytassanak és megpróbálják elérni a „tajvani függetlenséget”. A Kína által a Tajvan szigetének környékén elvégzett hadgyakorlat határozott reakció a tajvani vezető május 20-án elhangzott beszédében megfogalmazott provokációra, és erőteljes figyelmeztetés a külső erők számára, amelyek a „tajvani függetlenség” pártfogásával a kínai belügyekbe avatkoznak be. Ugyanakkor ez egy jogos lépés is a nemzeti szuverenitás és a területi integritás védelme érdekében, amely összhangban áll a nemzetközi joggal és a nemzetközi gyakorlattal, teljes mértékben jogszerű és szükséges

Mostanában számos, Kínával diplomáciai kapcsolatban álló ország élénken hangoztatta az egy Kína-elv betartását, és határozott állást foglalt a „tajvani függetlenségi” szeparatizmus, valamint a külső erőknek a tajvani kérdésbe való beavatkozása ellen. Május 27-én az Egészségügyi Világközgyűlés 77. ülésszakán az Általános Bizottsága és plenáris ülése arról döntött, hogy határozottan elutasítja az egyes országok által felvetett azon indítványt, miszerint a Közgyűlés vegye napirendjére a „Tajvannak szóló meghívást, hogy megfigyelői minőségben vehessen az Egészségügyi Világközgyűlésen”. A WHA ezzel nyolc egymást követő évben utasította el az úgynevezett Tajvannal kapcsolatos indítványt. A nemzetközi közösség széles körben megérti és támogatja Kína álláspontját az Egészségügyi Világközgyűlésen a Tajvannal kapcsolatos kérdésben. Több mint száz ország külön levél útján és egyéb módon is egyértelműen kiállt a kínai álláspont mellett. Ez egyértelműen rávilágít arra, hogy az egy Kína-elv megfelel nemzetközi közösség akaratának, az általános trendeknek, és hogy a „függetlenségre” irányuló provokációk népszerűtlenek, eleve kudarcra vannak ítélve. A nemzetközi közösség megingathatatlanul ragaszkodik az egy Kína elvhez, és Kína teljes újraegyesítésének történelmi lendülete megállíthatatlan. Valahányszor a „tajvani függetlenségi” szeparatista erők bajt kevernek, a nemzetközi közösség konszenzusa az egy Kína-elvhez való ragaszkodás tekintetében egy fokkal jobban megszilárdul, és a kínai álláspont megértettsége és támogatottsága egy fokkal jobban megerősödik. Ez az ókori filozófust Menciuszt idézve –, az „igazságos ügy sok támaszt kap, míg az igazságtalan kevés támogatásra lel” igazságát bizonyítja.

Nemrég teljes sikerrel zárult Hszi Csin-ping elnök magyarországi állami látogatása. A két fél közös nyilatkozatot adott ki „A Kínai Népköztársaság és Magyarország új korszakra vonatkozó all-weather átfogó stratégiai partnerségének létrehozásáról” kihangsúlyozva, hogy határozottan támogatják egymás erőfeszítéseit a szuverenitásuk, biztonságuk és területi integritásuk megőrzése érdekében. Magyarország kormánya szilárdan elkötelezett az egy Kína-elv mellett, és megerősíti, hogy a világon csak egy Kína létezik, és hogy a Kínai Népköztársaság kormánya az egyetlen legitim kormány, amely Kínát képviseli. Magyarország ellenzi a szeparatizmus minden olyan formáját, amely veszélyezteti a kínai nemzet egységét. Orbán Viktor miniszterelnök a Hszi Csin-ping elnökkel folytatott találkozója során kifejezte, hogy a magyar fél mind a múltban, mind a jelenben, mind pedig a jövőben határozottan kiállt és kiáll az egy Kína elve mellett.

Kína nagyra értékeli, hogy a magyar fél szilárdan ragaszkodik az egy Kína elvhez, és kész együttműködni a magyar féllel annak érdekében, hogy továbbra is megértsék és támogassák egymást az egymás alapvető érdekeivel és főbb problémáival kapcsolatos kérdésekben, és hogy ellenezzék a más országok belügyeibe való minden beavatkozási kísérletet. A két fél erősíti együttműködését a nemzetközi ügyekben, tovább mélyíti a kölcsönösen előnyös együttműködést minden területen, és pozitívan hozzájárul a világban a béke és stabilitás fenntartásához, valamint a globális fejlődés és jólét előmozdításához.

A szerző a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete

Elolvasom a cikket