Eddig csak a Magyar Kétfarkú Kutya Párt bízott meg tagot a testületbe

MH/MTI
2024. május 16. csütörtök. 10:32

A választási eljárásról szóló törvény alapján az NVB hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választotta meg 2022 októberében. Az Országgyűlés alakuló ülésétől a következő Országgyűlés alakuló üléséig a parlamentben frakcióval rendelkező pártok is delegálhatnak egy-egy tagot a testületbe. Az így delegált tagok és a választott tagok jogai és kötelezettségei azonosak.

Az európai parlamenti (EP-) választásra listát állító párt a nyilvántartásba vétele után küldhet megbízottat az NVB-be, de az EP-lista jogán delegált tag a testületi munkában korlátozott jogkörrel vehet részt, csak tanácskozási jog illeti meg és a határozatképesség szempontjából sem kell figyelembe venni.

Az NVB 11 EP-listát vett nyilvántartásba, az erről szóló határozatok jogerőre emelkedése után az országgyűlési frakcióval nem rendelkező pártok – Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Második Reformkor Párt, Megoldás Mozgalom, Mindenki Magyarországa Néppárt, Tisztelet és Szabadság Párt – megbízottat küldhetnek az NVB-be. Ezt azonban eddig csak a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tette meg, delegáltja, Pelle Andrea múlt hét óta tagja a testületnek.

Az NVB független, kizárólag a törvénynek alárendelt szerv, amelynek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Általános feladata, hogy iránymutatást adjon ki a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezéséért, az egységes joggyakorlat kialakításáért, és megállapítsa a választás eredményét.

Az NVB dönt a hatáskörébe tartozó kifogásokról – így például a külképviseleti választási iroda tevékenységével kapcsolatosakról is –, valamint a területi választási bizottságok határozatai elleni fellebbezésekről. Ha törvénysértés jut a tudomására, kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.

Az NVB-nek az EP-választáson más feladatai is vannak: dönt a listák és a rajtuk szereplő jelöltek nyilvántartásba vételéről, valamint kisorsolja a listák sorszámát. Az NVB felügyeli a külképviseleteken leadott és a levélben érkező szavazatok számlálását.

Az NVB állapítja meg azt is, hogy mely jelölőszervezetek érték el a törvényben meghatározott ötszázalékos szavazathatárt; e listák jelöltjei juthatnak mandátumhoz az EP-választáson. Az NVB feladata az is, hogy kiadja a képviselőknek a megbízólevelet.

Elolvasom a cikket